Dzisiaj jest 28 Stycznia 2021, Czwartek, imieniny obchodzą:

Dolny Śląsk zyska kolejne obwodnice

Dodano: 22 kwietnia 2020

Minister Infrastruktury zatwierdził Programy inwestycji dla obwodnic w województwie dolnośląskim: Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15, Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25 oraz Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94. Inwestycje zostały ujęte w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 

Źródło: www.centrumprasowe.pap.pl

W ramach inwestycji powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości 31 km.

„Dzięki realizacji nowych obwodnic w województwie dolnośląskim zwiększy się przepustowość sieci dróg krajowych, a mieszkańcy miejscowości takich jak Milicz, Międzybórz i Oleśnica odetchną od ruchu tranzytowego, przebiegającego przez ścisłą zabudowę miejską” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Oławy

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości 11 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w tym mieście. Droga krajowa nr 94 jest trasą alternatywną dla autostrady A4. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

Budowa obwodnicy wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Zadanie znajduje się na wstępnym etapie praz przygotowawczych; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace koncepcyjne dla obejścia miejscowości. Inwestycja jest planowana do realizacji w formule Projektuj i Buduj. Ogłoszenie przetargu jest planowane w I kw. 2024 r., a realizacja w latach 2026-2029.

Obwodnica Milicza

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinki drogi krajowej nr 15 klasy GP, o długości 12 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości.

Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego.

Przetarg na roboty w formule Projektuj i Buduj jest planowany w II kw. 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

Obwodnica Międzyborza

W ramach inwestycji powstanie nowy odcinki drogi klasy GP o długości 8 km.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Międzyborza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości.

Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego.

Przetarg został zaplanowany w III kw. 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim.

W ramach programu obwodnicowego w województwie dolnośląskim powstanie łącznie 7 zadań:

- Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12,

- Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3,

- Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94,

- Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25,

- Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15,

- Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94,

- Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

# # #

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic-na-lata-2020---2031

kom/ sic/

Czytaj również